Esittelimme autoa ja matkareittiämme lähtötapahtumassa.