Uyunin pikkukaupungissa rautatiet ovat merkittävä osa historiaa.