Luonnon vedenottopaikasta Siperiassa tässä täytetään käyttövesisäiliö.