Kahvi- ja ruokaravintoloiden wifi-yhteydet on hyödynnettävä tehokkaasti.