Montevideossa selvitimme etukäteen maahantuloon liittyviä käytänteitä huolitsijan kanssa. MHSA:n Ignacio Ricciardi oli todella suureksi avuksi.