Joihinkin paikkoihin vaaditaan asiallinen pukeutuminen.