Mongolian länsiosan tiet ovat off roadia parhaimmillaan.